-BVC= boomveiligheidscontrole.
Uw boom visueel bekijken op biologische of mechanische gebreken.
Een beeld van de algehele staat van uw boom.
Een beheersmaatregel.
Een naderonderzoek.
Verzekering technisch gedekt en voldaan aan uw zorgplicht.

-BEA= boom effect analyse.
Wat zijn de effecten op de boom als er nabij gesloopt of gebouwd gaat worden?
Door plotse veranderingen kunnen nadelige gevolgen ontstaan. Zowel voor u dan wel voor de buren.
Wij bekijken zorgvuldig naar de mogelijkheden om toch uw plan te kunnen realiseren, en het behouden van uw groene kapitaal.

-Beheersplan bosperceel.
Om uw bostuin of bos te onderhouden is een beheersplan nodig.
Het monitoren van alle flora en fauna die zich op het perceel bevinden.
Er wordt een constructie bedacht om uw bos zo duurzaam mogelijk te beheren.
Het contact is hierin belangrijk met wat de beheerder wilt. Wij geven advies of het daadwerkelijk te realiseren is.

-Kapvergunning
Elke gemeente heeft zijn eigen regels voor het kappen van bomen. Deze regelgeving verschilt van gemeente tot gemeente, waardoor het belangrijk is dat u zich laat voorlichten over wat de regels zijn en of u een kapvergunning nodig heeft.